⚾️ #今川優馬 滿壘敲出1分打點安打 火腿首局猛攻4分! 7/23(六) 北海道日本火腿鬥士 vs 千葉羅德海洋

703 次觀看
⚾️ #今川優馬 滿壘敲出1分打點安打 火腿首局猛攻4分! 7/23(六) 北海道日本火腿鬥士 vs 千葉羅德海洋 更多精采比賽就在ELEVEN SPORTS https://elevensports.com/zh #北海道日本火腿鬥士 #千葉羅德海洋 #太平洋聯盟例行賽 - 【頻道資訊】 ➡ 有線電視 ELEVEN 1 (73台) ELEVEN 2 (74台) ➡ MOD ELEVEN PLUS (211台) ELEVEN 2 (214台) 精彩賽事敬請鎖定ELEVEN SPORTS ⚾🏀⚽🏐🏹 #ELEVEN #ELEVENSPORTS