⚾️吉力吉撈.鞏冠 一棒滿貫給龍王滿滿的溫暖| 6/23(五) 富邦悍將 vs 味全龍

750 次觀看
⚾️吉力吉撈.鞏冠 一棒滿貫給龍王滿滿的溫暖| 6/23(五) 富邦悍將 vs 味全龍 味全龍twitch直播頻道 https://www.twitch.tv/elevensportstw2 # 吉力吉撈.鞏冠 # 味全龍 【頻道資訊】 ➡️ 有線電視 ELEVEN 1 (73台) ELEVEN 2 (74台) ➡️ MOD ELEVEN PLUS (211台) ELEVEN 2 (214台) 精彩賽事敬請鎖定ELEVEN SPORTS ⚾️🏀⚽️🏐🏹 #ELEVEN #ELEVENSPORTS