⚾️吉力吉撈.鞏冠 賽後場邊訪問| 6/23(四) 富邦悍將 vs 味全龍

950 次觀看
⚾️吉力吉撈.鞏冠 賽後場邊訪問| 6/23(四) 富邦悍將 vs 味全龍 味全龍twitch直播頻道 https://www.twitch.tv/elevensportstw2 # 吉力吉撈.鞏冠 # 味全龍 【頻道資訊】 ➡️ 有線電視 ELEVEN 1 (73台) ELEVEN 2 (74台) ➡️ MOD ELEVEN PLUS (211台) ELEVEN 2 (214台) 精彩賽事敬請鎖定ELEVEN SPORTS ⚾️🏀⚽️🏐🏹 #ELEVEN #ELEVENSPORTS