⚾️ #山口航輝 連兩打席敲出長打!直逼全壘打牆帶有2分打點 歐力士換下 #山岡泰輔 7/8(五) 千葉羅德海洋 vs 歐力士猛牛

493 次觀看
⚾️ #山口航輝 連兩打席敲出長打!直逼全壘打牆帶有2分打點 歐力士換下 #山岡泰輔 7/8(五) 千葉羅德海洋 vs 歐力士猛牛 更多精采比賽就在ELEVEN SPORTS https://elevensports.com/zh #歐力士猛牛 #千葉羅德海洋 #太平洋聯盟例行賽 - 【頻道資訊】 ➡ 有線電視 ELEVEN 1 (73台) ELEVEN 2 (74台) ➡ MOD ELEVEN PLUS (211台) ELEVEN 2 (214台) 精彩賽事敬請鎖定ELEVEN SPORTS ⚾🏀⚽🏐🏹 #ELEVEN #ELEVENSPORTS