⚾️ #岸孝之 七局飆出6K無失分 神人級表現列勝投候選人! 7/7(四) 東北樂天金鷲 vs 福岡軟銀鷹

781 次觀看
⚾️ #岸孝之 七局飆出6K無失分 神人級表現列勝投候選人! 7/7(四) 東北樂天金鷲 vs 福岡軟銀鷹 更多精采比賽就在ELEVEN SPORTS https://elevensports.com/zh #東北樂天金鷲 #福岡軟銀鷹 #太平洋聯盟例行賽 - 【頻道資訊】 ➡ 有線電視 ELEVEN 1 (73台) ELEVEN 2 (74台) ➡ MOD ELEVEN PLUS (211台) ELEVEN 2 (214台) 精彩賽事敬請鎖定ELEVEN SPORTS ⚾🏀⚽🏐🏹 #ELEVEN #ELEVENSPORTS