⚾️ #朱育賢 #林泓育 接連敲出奇妙的安打 幫助球隊超前比數!!6/28(二)中信兄弟vs樂天桃猿

2,127 次觀看
⚾️ #朱育賢 #林泓育 接連敲出奇妙的安打 幫助球隊超前比數!!6/28(二)中信兄弟vs樂天桃猿 #朱育賢 #林泓育 #中信兄弟 #樂天桃猿 【頻道資訊】 ➡️ 有線電視 ELEVEN 1 (73台) ELEVEN 2 (74台) ➡️ MOD ELEVEN PLUS (211台) ELEVEN 2 (214台) 精彩賽事敬請鎖定ELEVEN SPORTS ⚾️🏀⚽️🏐🏹 #ELEVEN #ELEVENSPORTS