⚾️ #林哲瑄 展現飛撲美技沒收拿莫的安打機會!!7/23(六)富邦悍將 vs 味全龍

1,618 次觀看
⚾️ #林哲瑄 展現飛撲美技沒收拿莫的安打機會!!7/23(六)富邦悍將 vs 味全龍 #林哲瑄 #富邦悍將 #味全龍 【頻道資訊】 📱💻📺ELEVEN SPORTS 全新改版OTT 無時無刻享受精采直播賽事⚾️🏀🏐⚽️🏹 https://elevensports.com/zh/view/event/cl4xo79xu0kaf0jcpc5355l4x 📣7/1-7/31限時優惠只要99元‼️ ➡️ 有線電視 ELEVEN 1 (73台) ELEVEN 2 (74台) ➡️ MOD ELEVEN PLUS (211台) ELEVEN 2 (214台) 精彩賽事敬請鎖定ELEVEN SPORTS ⚾️🏀⚽️🏐🏹 #ELEVEN #ELEVENSPORTS