⚾️|#林書逸 退了又退 卻離球的落點越來越遠…6/21(二)中信兄弟vs統一獅

1,421 次觀看
⚾️|#林書逸 退了又退 卻離球的落點越來越遠…6/21(二)中信兄弟vs統一獅 #林書逸 #中信兄弟 #統一獅 #APP訂閱月約只要149元 【頻道資訊】 ➡️ 有線電視 ELEVEN 1 (73台) ELEVEN 2 (74台) ➡️ MOD ELEVEN PLUS (211台) ELEVEN 2 (214台) 精彩賽事敬請鎖定ELEVEN SPORTS ⚾️🏀⚽️🏐🏹 #ELEVEN #ELEVENSPORTS