⚾️林焌翰 賽後場邊訪問|7/2(六)味全龍vs統一7-Eleven獅

1,255 次觀看
⚾️林焌翰 賽後場邊訪問|7/2(六)味全龍vs統一7-Eleven獅 統一7-Eleven獅twitch直播頻道 https://www.twitch.tv/elevensportstw3 #味全龍 #統一7-Eleven獅 【頻道資訊】 ➡️ 有線電視 ELEVEN 1 (73台) ELEVEN 2 (74台) ➡️ MOD ELEVEN PLUS (211台) ELEVEN 2 (214台) 精彩賽事敬請鎖定ELEVEN SPORTS ⚾️🏀⚽️🏐🏹 #ELEVEN #ELEVENSPORTS