⚾️ #蔣少宏 本季第一轟就是滿貫砲!!6/30(四)味全龍vs樂天桃猿

2,687 次觀看
⚾️ #蔣少宏 本季第一轟就是滿貫砲!!6/30(四)味全龍vs樂天桃猿 樂天桃猿twitch直播頻道 https://www.twitch.tv/elevensportstw #蔣少宏 #味全龍 #樂天桃猿 【頻道資訊】 ➡️ 有線電視 ELEVEN 1 (73台) ELEVEN 2 (74台) ➡️ MOD ELEVEN PLUS (211台) ELEVEN 2 (214台) 精彩賽事敬請鎖定ELEVEN SPORTS ⚾️🏀⚽️🏐🏹 #ELEVEN #ELEVENSPORTS