⚾️郭天信 小石:這你敢信!!!|7/4(一) 樂天桃猿vs味全龍

1,591 次觀看
⚾️郭天信 小石:這你敢信!!!|7/4(一) 樂天桃猿vs味全龍 新平台上線 訂閱觀看各大賽事 https://elevensports.com/zh #郭天信 #味全龍 #樂天桃猿 【頻道資訊】 ➡️ 有線電視 ELEVEN 1 (73台) ELEVEN 2 (74台) ➡️ MOD ELEVEN PLUS (211台) ELEVEN 2 (214台) 精彩賽事敬請鎖定ELEVEN SPORTS ⚾️🏀⚽️🏐🏹 #ELEVEN #ELEVENSPORTS