⚾️ #陳真 七局上敲出本季第二轟為悍將拿下保險分!!7/23(六)富邦悍將 vs 味全龍

2,208 次觀看
⚾️ #陳真 七局上敲出本季第二轟為悍將拿下保險分!!7/23(六)富邦悍將 vs 味全龍 #陳真 #富邦悍將 #味全龍 【頻道資訊】 📱💻📺ELEVEN SPORTS 全新改版OTT 無時無刻享受精采直播賽事⚾️🏀🏐⚽️🏹 https://elevensports.com/zh/view/event/cl4xo79xu0kaf0jcpc5355l4x 📣7/1-7/31限時優惠只要99元‼️ ➡️ 有線電視 ELEVEN 1 (73台) ELEVEN 2 (74台) ➡️ MOD ELEVEN PLUS (211台) ELEVEN 2 (214台) 精彩賽事敬請鎖定ELEVEN SPORTS ⚾️🏀⚽️🏐🏹 #ELEVEN #ELEVENSPORTS