KKKKKKKKKK!!古林睿煬單場飆出10次三振【中華職棒】4/27 味全龍 vs 統一獅

3,026 次觀看
⚾️古林睿煬單場飆出10次三振KKKKKKKKKK 古林睿煬今天的比賽主投六局送出10次三振 為生涯新高 #味全龍 #統一獅 - 【轉播資訊】 📺|有線電視 ELEVEN體育二台(74台) 📺|MOD ELEVEN體育二台(214台) 📲💻線上直播 官網 & APP傳送門 https://www.tw-elevensports.com/