【T1籃球聯賽】戰神歸位!邱子軒砍生涯新高31分助海神大勝雲豹12/4(日)桃園永豐雲豹vs高雄全家海神

【T1籃球聯賽】戰神歸位!邱子軒砍生涯新高31分助海神大勝雲豹12/4(日)桃園永豐雲豹vs高雄全家海神 #桃園永豐雲豹 #高雄全家海神 ELEVEN 全新OTT 隨時享受精彩賽事 💻https://elevensports.com/zh/ 📱iOS載點:https://reurl.cc/NAvq0q 📱Google Play載點:https://reurl.cc/9GeVEV 【頻道資訊】 ➡️ 有線電視 ELEVEN 1 (73台) ELEVEN 2 (74台) ➡️ MOD ELEVEN PLUS (211台) ELEVEN 2 (214台) 精彩賽事敬請鎖定ELEVEN體育家族 ⚾️🏀⚽️🏐🏹
運動影音