【🏀T1】庫薩斯砍下全最高22分 9籃板!01/07 (六) 臺南台鋼獵鷹 vs 高雄全家海神

712 次觀看
【🏀T1】庫薩斯砍下全最高22分 9籃板!01/07 (六) 臺南台鋼獵鷹 vs 高雄全家海神 #庫薩斯 #臺南台鋼獵鷹 #高雄全家海神 ELEVEN 全新OTT 隨時享受精彩賽事 💻https://elevensports.com/zh/ 📱iOS載點:https://reurl.cc/NAvq0q 📱Google Play載點:https://reurl.cc/9GeVEV 【頻道資訊】 ➡️ 有線電視 ELEVEN 1 (73台) ELEVEN 2 (74台) ➡️ MOD ELEVEN PLUS (211台) ELEVEN 2 (214台) 精彩賽事敬請鎖定ELEVEN體育家族 ⚾️🏀⚽️🏐🏹