【T1】賽後訪問 #呂威霆 對位洋將毫不畏懼 累積經驗增添信心! 03/11 (六) 臺中太陽 vs 高雄全家海神

775 次觀看
【T1】賽後訪問 #呂威霆 對位洋將毫不畏懼 累積經驗增添信心! 03/11 (六) 臺中太陽 vs 高雄全家海神 #臺中太陽 #高雄全家海神 - ELEVEN 全新OTT 隨時享受精彩賽事 💻https://elevensports.com/zh/ 📱iOS載點:https://reurl.cc/NAvq0q 📱Google Play載點:https://reurl.cc/9GeVEV 【頻道資訊】 ➡️ 有線電視 ELEVEN 1 (73台) ELEVEN 2 (74台) ➡️ MOD ELEVEN PLUS (211台) ELEVEN 2 (214台)