【T1】賽後訪問 灌籃大賽冠軍 #劉駿霆 02/28 (二) T1灌籃大賽

【T1】賽後訪問 灌籃大賽冠軍 #劉駿霆 02/28 (二) T1灌籃大賽 #T1三分球大賽 #台南台鋼獵鷹 #劉駿霆 - ELEVEN 全新OTT 隨時享受精彩賽事 💻https://elevensports.com/zh/ 📱iOS載點:https://reurl.cc/NAvq0q 📱Google Play載點:https://reurl.cc/9GeVEV 【頻道資訊】 ➡️ 有線電視 ELEVEN 1 (73台) ELEVEN 2 (74台) ➡️ MOD ELEVEN PLUS (211台) ELEVEN 2 (214台)
運動影音