【T1】02/05 (日) 巨塔對決!阿修羅全場33分6籃板! 高雄全家海神 vs 臺南台鋼獵鷹

【T1】 #巨塔對決 ! #阿修羅 全場33分6籃板! 02/05 (日) 高雄全家海神 vs 臺南台鋼獵鷹 #臺南台鋼獵鷹 #高雄全家海神 - ELEVEN 全新OTT 隨時享受精彩賽事 💻https://elevensports.com/zh/ 📱iOS載點:https://reurl.cc/NAvq0q 📱Google Play載點:https://reurl.cc/9GeVEV 【頻道資訊】 ➡️ 有線電視 ELEVEN 1 (73台) ELEVEN 2 (74台) ➡️ MOD ELEVEN PLUS (211台) ELEVEN 2 (214台) 精彩賽事敬請鎖定ELEVEN體育家族 ⚾️🏀⚽️🏐🏹
運動影音